Warunki przyjęcia montażu do realizacji. 

 Firma OGRODZENIA SWARZĘDZ Krzysztof Witczak mieszcząca się w Swarzędzu przy ulicy Nowowiejskiej 30 przyjmuje do realizacji budowę ogrodzenia na państwa zlecenie na ogólnych warunkach . Budowa realizowana jest we skazanym przez państwa miejscu na posesji. Ekipa montażowa realizuje montaż wg Państwa wskazówek dotyczących lokalizacji, oczekiwanej wysokości i rozstawienia słupków oraz przęsła wynikowego. Zadeklarowane ustawienie ogrodzenia po rozpoczęciu prac może zostać modyfikowane lecz powoduje to dodatkowe koszty związane z wykonanymi już pracami. Wysokość kosztów związanych z modyfikacją ustalana jest z kierownikiem ekipy montażowej po konsultacji z właścicielem firmy. Koszt modyfikacji jest związany z ilością roboczogodzin i użytych materiałów. montaż ogrodzenia prowadzony jest na terenie wcześniej do tego przygotowanym (jeżeli nie opisano tego inaczej w momencie nawiązywania współpracy). Teren musi być wolny od wszelkich przeszkód uniemożliwiających montaż ogrodzenia. We wpłacie początkowej zawarty jest zadatek na poczet budowy i montażu ogrodzenia w wysokości 750zł. W przypadku nie przygotowania terenu w/w wpłata jest pobierana na poczet kosztów przyjazdu grupy montażowej. Ustalany jest również nowy termin realizacji . Firma nasza może wykonać takie przygotowanie terenu odpłatnie. Kwota za przygotowanie terenu ustalana jest przy składaniu zamówienia lub na miejscu z kierownikiem ekipy montażowej po konsultacji z właścicielem. Przy rozpoczęciu prac musi być zleceniodawca lub osoba decyzyjna co do budowy ogrodzenia. Wszelkie sugestie lub zastrzeżenia co do montażu muszą być rozstrzygane na miejscu do czasu zakończenia prac . Po zakończeniu prac zleceniodawca lub osoba decyzyjna musi dokonać odbioru wykonanego montażu oraz uiścić opłatę w gotówce za montaż u kierownika grupy montażowej lub dokonać przelewu natychmiastowego. Brak osoby decyzyjnej w momencie odbioru uznaje się za przyjęcie robót bez zastrzeżeń 

 Etapy płatności: 

 1. W momencie nawiązywania współpracy wpłata 50 % wartości materiału z zaakceptowanej wyceny 

2. Przed dostawa/ montażem dopłata reszty za materiał z zaakceptowanej wyceny 

3. Po montażu płatność gotówką lub natychmiastowym przelewem po zakończeniu prac. 

4. Po malowaniu płatność gotówka lub natychmiastowym przelewem po wykonaniu prac malarskich